úvodní obrázek stránky

Politika jakosti

Stavební, obchodní a inženýrská společnost PRODOS – SIS s.r.o. působí na tuzemském trhu od roku 1995.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme firmou, orientující se silně na zákazníka
 • Cílem všech naších činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní produkci stavebních prací se zaměřením na stavební činnost. Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby zákazníka
 • Chceme zlepšením všech procesů firmy a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnou vedoucího postavení v oblasti kvality stavebních prací a zejména v technologii konstrukčních monolitických betonů mezi srovnatelnou konkurencí v ČR
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému jakosti
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy
 • Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků

VZTAH K DODAVATELŮM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele
 • Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění jakosti
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI

 • Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce firmy. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický

CERTIFIKÁTY

View the embedded image gallery online at:
http://www.prodos-sis.cz/jakost#sigFreeIda9f9efeaa8

V Plzni, dne 31.3.2008 za vedení společnosti Ing. Michal Zugar